Iris analys

  1. Hem
  2. chevron_right
  3. Analyser och tester
  4. chevron_right
  5. Iris analys

Iris analys

Iridologi, irisdiagnostik, är läran och studerandet av ögats iris. Här tittar man på irisens struktur och färg. Genom att studera en människas iris kan du dra slutsatser rörande:

Hälsotillstånd
Välbefinnande
Organsvagheter
Karaktärsdrag
Känslomässigbalans
Hur fungerar irisdiagnostik? Från kroppens vävnader och organ löper hundratusentals nervtrådar ut till fingrar, tår och ögon, där de slutar. Om någon av kroppens delar skulle lida av en underfunktion kan du se detta i kroppens yttre nervändar, nämligen i ögonens iris. Det går att förklara som att ett nedsatt organ eller en kroppsfunktion påverkar sina nerver. Det i sin tur leder till att nervändan i den vävnaden förtvinar, ungefär som ett löv vissnar. När detta sker påverkas vävnaden i iris i motsvarande organzon.
Inom iridologi speglar ögonen hela kroppens hälsotillstånd. Ögats olika delar är kopplade till olika delar av kroppen. Kroppens organ, körtlar, nervsystem, cirkulation, lymfsystemet, mage och tarmar har en speciell plats i ögat. Genom att studera irisen kan du upptäcka obalanser och dysfunktioner i kroppen.
Irisdiagnostik är ingen behandlingsmetod utan en undersökningsmetod. Det är ett skonsamt sätt att identifiera nedärvd styrka och svaghet i kroppen. Genom att diagnostisera iris kan man se dessa och hjälpa kroppen genom näring och andra naturmetoder inom alternativ medicin.

Under besök studerar jag och fotograferar din iris och ger hälsoråd utifrån det vi ser. 55 min 1500:-

 

Boka tid för iris analys Hälsokontroll

 

Meny