Reconnective healing

Reconnective Healing är ett nytt fenomen på jorden som gett nya spår i sättet att utvecklas och skapa balans hos människor, genom denna nya energi som ger healing och utveckling både fysiskt, känslomässigt och andligt.

Reconnective Healing® har både i praktiken och genom vetenskapliga studier visat sig leda människor (djur och natur) till balans och därigenom läkning, många gånger i en annan karaktär än du förväntat dig. Det var genom de många fallen av spektakulära former av läkning som det först blev uppmärksammat i USA av kiropraktorn Eric Pearl.

Reconnective Healing expanderar vårt medvetande och ger oss ett ökat perspektiv, därigenom kan en rad förändringar komma till stånd. Det hela startade i början av 90-talet när kiropraktorn Dr Eric Pearl upptäckte att hans klienter ”kände” hans händer utan att han rört vid dem. Han vidareutvecklade förmågan och vidareutbildade sig inom detta som han kom att kalla ”Reconnective Healing®”. Som visade sig vara en healing utöver allt som tidigare varit möjligt.

Han har skrivit en bok om sin upplevelse som heter ”Väck din inre healer” – läs den gärna. Den återkopplar oss till universums fullkomlighet medan den även återkopplar oss till vår egen persons fullkomlighet och den vi verkligen är. Den anses kunna återkoppla (reconnect) oss till universum och vår innersta essens. Dess faktiska existens har visat sig tydligt både i praktiken och i laboratorier. Healern tar emot frekvenserna och delar de till klienten under en session som kan ske på plats eller på distans. Sessionen tar 60 min.
“Om du har tur, kommer din Reconnective Healing i en form du förväntat dig. Om du verkligen har tur kommer den i en form du inte ens har drömt om – en som universum speciellt har i åtanke för dig.” av Dr Eric Pearl”

Klientens ansvar

Du är ensamt ansvarig för din egen medicinska omvårdnad.

Jag ger inga löften, garantier eller försäkringar avseende medicinska diagnoser och/eller medicinsk behandling och varken diagnostiserar eller behandlar specifika hälsoproblem