Mitokondrier och sköldkörtel information

Vad kan vi då hjälpa till med?

Genom vårt breda utbud att analyser kan vi få en klar bild av vad för obalanser eller brister du har i din näringsstatus. Mitt synsätt är Salutogent, alltså stärkande och uppbyggande. Jag gör ett uppbyggnads förslag med de ämnen du har obalans på och en plan för vad du kan behöva göra för förändra genom kost, stress och andra faktorer som berör hela människan. Allt för ökad livskvalité.

Känner du att den här informationen inte räcker så prata givetvis ett meddelande eller skicka ett mail så återkommer jag!

Mitokondriell medicin

Dr Enzmann i Tyskland har forskat under många år om mitokondriernas betydelse för vår hälsa.

Mitokondrierna är cellens ”kraftverk” som bildar energi för cellernas olika funktioner. Energin utvinns från vår föda som i mitokondrierna omvandlas till det kemiska energibränslet ATP. För att den här processen ska fungera krävs en rad näringsämnen. De har även som uppgift att reparera och skydda skador i cellerna.

Bra fungerande mitokondrier ger mer livskvalité, energi och skydd

En sviktande mitokondrie kan drabba celler och vävnader olika vilket gör det svår diagnostiserat och defekter på mitokondrierna i vanliga laboratorier prover syns inte. Det är svårt att avgöra om symptomen beror på närings brist eller defekt i mitokondrierna eller samverkan dem emellan. Detta kan drabba många olika organ så symptomen kan variera kraftigt, den gemensamma faktorn är dock bristande mitokondriell funktion vilket genererar skadliga syreradikaler som startar inflammatoriska processer som utgör grunden för cellskador och celldöd.

Det som kan skada mitokondrierna är:

För stort matintag och stress. Mediciner -Statiner, Metoaformin, Paracetamol, Diklofenak, P Piller, Rökning, Fluotan, Halotan, Barbiturater, Tetracykliner, Valoproat. De kan blockera olika enzymkomplex i andningskedjan och leda till svårigheter att ta upp viktiga näringsämnen.

Symptom

Migrän, Depression, Psykoser, Ataxi, Alopecia, Kognitiv svikt, Demens, Parkinson, Synnedsättning, Tinnitus, Kardiomyopati, Ledningsrubbningar i hjärtat, Polyneuropati, Stickningar, domningar, smärta i händer, fötter och ben, muskelvärk, Metabolt syndrom, Cancer, Kronisk trötthets syndrom, IBS, Diabetes, Hypothyrodism, Hypoparathyrodism.

Hypotyreos

För låg ämnesomsättning – en vanlig men ofta förbisedd folksjukdom.

Viktökning, Går du inte ner i vikt trots att du går på bantningskur? Koncentrationssvårigheter, Trötthet, Frusenhet, Uppsvälld eller plufsig i ansiktet och på halsen, Svullna ögonlock eller påsar under ögonen, Huden blivit slapp och lös, Fått dubbelhaka, Förstoppning, Tappar hår från huvudet eller ögonbrynen, Missfall eller är du drabbats av havandeskapsförgiftning, Ömhet i muskler och leder, Blir du väldigt lätt andfådd, Omöjligt för dig att motionera, Kramp i benen, Tendens till depression Hypotyreos beror inte på en felaktig livsstil utan på att sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormon. Inte en enda av kroppens celler fungerar normalt när det råder brist på sköldkörtelhormon T3 som är det aktiva hormonet. Sköldkörtelhormon reglerar ämnesomsättningen i varje cell i kroppen. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg i cellerna och detta leder till varierande hypotyreos-symptom som påverkar hela kroppen. Kroppen blir som en motor med för lite bensin. Sköldkörteln triggas att producera sköldkörtelhormon av hypofysen, genom att hypofysen skickat ut ett hormon som heter TSH. För att producera TSH måste hypofysen ha stimulerats av hypothalamus, genom att hypothalamus utsöndrat ett hormon som heter TRH.

Hur uppstår brist på sköldkörtelhormon?

Sköldkörtelhormon-molekylerna består till stor del av jod, och sköldkörteln kan därför inte jobba som den ska utan jod. I Sverige och västvärlden anses de flesta fallen av hypotyreos orsakas av autoimmun sjukdom (Hashimoto’s/Ord’s). En autoimmun sjukdom är när immunförsvaret inte fungerar som det ska och börjar attackera kroppens organ som om de inte hörde till kroppen.

Provtagning

TSH-halten i blodet har aldrig heller i forskning visats ha samband med hur allvarliga symptom man har. Med autoimmun hypotyreos har antikroppar mot sköldkörteln i blodet: TPO-ak eller Tg-ak eller TRAK. Man kan ha alla eller bara en av dem. TRAK anses mest förekomma vid autoimmun hypertyreos, men förekommer ibland vid autoimmun hypotyreos.

Vi rekommenderar att du tar med de prover som tagits inom sjukvården. Om du inte visar på några förändringar där men fortfarande har symptom bör följande prover tas för att få igång det naturliga systemet att bilda T3. Jod, Q10, selen, D vitamin, B1, B2, B3-Niacin, Biotin, Folsyra, C vitamin, Tyrocsin, Karnitine, Glutation och Fettsyre status som alla har betydelse för att få igång Mitokondrier och sköldkörtel hormonerna. De övriga prover som kan vara bra att ta är antikroppar. Vi erbjuder: rT3 (reverse T3), anti-TG, anti TPO, TRAK samt de mer vanligt förekommande TSH, T3, T4, Fritt T3, fritt T4.

.Källa:  Sköldkörteln och Mitokondrierna-helena Rooth Svensson. Helle Sydendal-Få livet tillbaka.Dr. Enzman-Q10 forskning

Hypertyreos

– överskott av sköldkörtelhormon.

Förr i tiden sa man ibland ”gift-struma”. Kroppen blir som en motor som går på högvarv, hjärtat kan ta skada och man kan paradoxalt nog bli trött och ”utbränd”.

Trötthet,Nervositet, Hjärtklappning, Värmeintolerans, Svettningar, MuskelsvaghetFrekvent, tarmtömning, Depression, Darrighet, Viktnedgång, Ögonproblem – oftalmopati vid Graves sjukdom

Sköldkörtelhormon reglerar ämnesomsättningen i varje cell i kroppen. För mycket sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för hög i cellerna och detta leder till varierande hypertyreos-symptom som påverkar hela kroppen.

Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen och har till uppgift att producera flera sköldkörtelhormon: T4, T3, T2, T1 och calcitonin. Dessa hormon omvandlas genom komplicerade processer med hjälp av enzymer till olika former ute i kroppens vävnader (lever, muskler, hjärna osv). Enzym-omvandlingen är nödvändig för att sköldkörtelhormonet ska kunna tas upp av kroppens olika celler och organ som fungerar på olika former av sköldkörtelhormon. Sköldkörteln triggas att producera sköldkörtelhormon av hypofysen, genom att hypofysen skickat ut ett hormon som heter TSH. För att producera TSH måste hypofysen ha stimulerats av hypothalamus, genom att hypothalamus utsöndrat ett hormon som heter TRH.

Varför får man överskott av sköldkörtelhormon?

Den vanligaste orsaken anses vara autoimmun sjukdom: Grave’s/Basedows sjukdom. En autoimmun sjukdom är när immunförsvaret inte fungerar som det ska och börjar attackera kroppens organ som om de inte hörde till kroppen. Vid hypertyreos bildar immunsystemet antikroppar mot sköldkörteln (TRAK) som liknar det TSH-hormon som utsöndras av hypofysen och stimulerar därför sköldkörteln att producera för mycket hormon. TRAK stimulerar sköldkörtelns TSH-receptorer. Ärftliga faktorer spelar in: det är vanligare om man har det i familjen.

Patienter med autoimmun hypotyreos kan även ibland ha perioder med för mycket sköldkörtelhormon pga att den autoimmunt attackerade sköldkörteln inte fungerar som den ska.

En annan orsak till hypertyreos är toxisk knölstruma. Det är när vissa delar av sköldkörteln börjar producera hormon utan att vänta på signal från hypofysen (genom TSH-hormonet). Toxisk knölstruma är vanligare vid jodbrist.

Källa:  Sköldkörteln och Mitokondrierna-helena Rooth Svensson. Helle Sydendal-Få livet tillbaka.
keyboard_arrow_up