Matintoleranser och Matallergier

Många känner sig belastade av inflammationer och har diffusa magbesvär och det kan vara svårt att på egen hand avgöra vad man bör undvika i matväg.

  • Födoämnes allergi, IgE analys
  • Dold överkänslighet mot födoämnen, IgG4 analys

Diffusa mag-tarmproblem (diarré/förstoppning), kroniska tarminflammationer, eksem, hud reaktioner, astma, bihåleproblem, oklara viktförändringar (övervikt/viktförlust), migrän kan vara tecken på dold födoämnes intolerans. Vi kan undersöka immun globuliner mot upp till 80 ämnen.

IgE analys

IgE analys visar det du reagerar på direkt eller inom loppet av några timmar. Det ger klassiska allergireaktioner som slemhinnesvullnader, klåda, nässelutslag och astma. Reaktioner från mag- och tarmtrakten kan även förkomma. En snabbt uppkommen reaktion, med snabbt övergående.

IgG4 analys

IgG4 analys är vad vi kallar födoämnes intolerans som ger en fördröjd reaktion på några timmar upp till flera dagar och sitter sedan i en längre period. Besvären kan visa sig som en rad svårförklarade symtom. Te x migrän, hypertoni, fetma, undervikt, låg sköldkörtel funktion, diarré /förstoppning, eksem, astma och  nästäppa. IBS (colon irritabile) och vissa autoimmuna sjukdomar kan ha sina delförklaring i denna typ av immunreaktioner.

Analyser

Vi utför tester som visar om du lider av födoämnesallergi, så kallade IgE tester samt tester som visar om du lider av dold överkänslighet mot födoämnen, IgG4 tester. Diffusa mag-tarmproblem (diarré/förstoppning), kroniska tarminflammationer, eksem, hudreaktioner, astma, bihåleproblem, oklara viktförändringar (övervikt/viktförlust) och migrän kan vara tecken på dold födoämnesintolerans. Vi kan undersöka immunglobuliner mot upp till 80 ämnen. IgE test visar det du reagerar på direkt eller inom loppet av några timmar. Det ger klassiska allergireaktioner som slemhinnesvullnader, klåda, nässelutslag och astma. Reaktioner från mag- och tarmtrakten kan även förkomma. En snabbt uppkommen reaktion med snabbt övergående. IgG4 test är vad vi kallar födoämnesintolerans som ger en fördröjd reaktion på några timmar upp till flera dagar och sitter sedan i en längre period. Besvären kan visa sig som en rad svårförklarade symtom. Till exempel migrän, hypertoni, fetma, undervikt, låg sköldkörtel funktion, diarré /förstoppning, eksem, astma och nästäppa. IBS (colon irritabile) och vissa autoimmuna sjukdomar kan ha sina delförklaring i denna typ av immunreaktioner.

Hur utförs då analyserna?

Du är välkommen att boka en tid för provtagning. Ett venprov tas (serum prov, 4 timmars fasta). Du får fylla ett formulär om din hälsa och vi har ett kort samtal om din situation. Vi bokar också tid för provsvar som kommer efter ca 4 veckor. Proverna skickas till Tyskland för analys. De utförs på samma sätt som inom svensk sjukvård.

Vid provsvaret går vi igenom resultaten och diskuterar en ev. kostomläggning och hur kroppen skall byggas upp igen. Efter 6 veckor bokas ett återbesök.

Boka tid för provtagning Hälsokontroll

keyboard_arrow_up