TRE ®

Tension & Trauma releasing excercises

David Berceli, Ph.D., en amerikansk forskare och traumaterapeut har skapat en kraftfull metod för att frigöra stress och obearbetade känslor i kroppen. Metoden kallas Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE®).

TRE® är ett genombrott för stresshantering och traumaåterhämtning. Metoden är lättlärd, ger en omedelbar verkan och är möjlig att använda utan vägledning av en terapeut.

Metoden består av sju enkla övningar som hjälper individer att släppa stress eller spänningar förorsakad av svåra omständigheter i livet, omedelbara eller långvarig stressande situationer såväl som traumatiska livserfarenheter.

Övningarna hjälper individer att släppa spänningar i musklerna, vilket i sin tur lugnar våra sinnen genom att väcka en muskulär skakningsprocess i kroppen.

Övningarna framkallar dessa vibrationer på ett kontrollerat och hållbart sätt. När skakningarna framkallas på detta sätt, börjar de djupa kroniska muskelspänningarna som sitter i kroppen släppa taget. De kommer från gravitationsnavet där höftböjar muskeln arbetar, den sitter från kotorna vid diafragma och fäster på lårens insida och binder ihop överkroppen med benen.

När skakningarna framkallas från kroppens kraftfulla mitt, reflekteras det i hela kroppen och färdas längs ryggraden, frigör kroniska spänningsmönster från korsbenet till kraniet.

Var än i kroppen det frigörs spänningar, registrerar hjärnan minskning av smärtsignaler och producerar nya hormoner som ger avslappning och lugn.

Den här frigörelsen av spänningar kan jämföras med att få massage fast inifrån kroppen själv.

David Berceli, Ph.D. är skaparen av TRE®. Han är en internationellt verksam expert på konfliktlösning och traumaintervention. Under dom senaste 22 åren har David bott och jobbat i nio olika länder där han har utvecklat traumaåterhämtningsprogram för internationella organisationer runt i hela världen, samt hållit workshops i TRE® metoden. Några av länderna har har gjort ett flitigt arbete är Israel/Palestina, Sudan, Uganda, Kenya, Yemen, Egypten och Libanon. Genom sin flytande engelska och arabiska ger David en djupgående förståelse av sammanflätning dynamiken i religion och etniska seder och har utvecklat specifika processer för att möjliggöra för människor att hantera personliga trauman samt ge helande och försoning mellan olika grupper.

Trauma Releasing Exercises (TRE®) är en unik metod för att frigöra djupa kroniska muskelspänningar som skapas i kroppen vid traumatiska upplevelser.

Läs mer om David på hans hemsida: Tension & Trauma Releasing Exercises (david-berceli.com)

Neurogenaskakningar

De flesta människor har upplevt ofrivilliga skakningar (neurogena skakningar) efter en stor chock eller om en har blivit skrämd, när en är nervös inför att hålla ett föredrag eller också när man är oerhört glad eller upprymd över något positivt.

Dessa vibrationer hjälper till att frigöra extrema spänningar genom snabb muskelkontraktion och avslappning av skakningar för att snabbt lugna ned kroppen efter stress och chock.

Neurogena skakningar är en medfödd egenskap för alla däggdjur och är lätt lätt att observera till exempel på en häst, där det går en darrning genom ”hela kroppen” efter ett fall. Andra exempel är gaseller skakar efter att flytt från en lejonattack, ankor som flaxar med vingarna efter ett slagsmål eller skakningar när man håller en rädd kanin eller hund.

Posttraumatiskt stressyndrom är en så kallad diagnos som blir vanligare och vanligare i vårt samhälle. Det kan enkelt summeras upp till all oro som efterföljer en traumatisk upplevelse (en traumatisk upplevelse kan också vara långvarig stress).

PTSD var första gång godkänt som diagnos runt 1992. Symptomen kan varatill exempel lättirriterad, lättskrämd, svårt att sova, korttidsminnet försämras med mera.

keyboard_arrow_up