Hjärt- och kärlrisk analyser

Hjärt- och kärlrisk analyser

Man vet idag att den ökade stressen i samhället påverkar risken för hjärt kärl problem där risken hos kvinnor ökat markant. Få känner till sin blodstatus och får väldigt lite råd att förhålla sig till i förebyggande syfte.

Här finns fördjupade Kardiovaskulär profil men även Mineralanalysen Vitamin analysen där främst Q10 har en viktig roll för att stärka hjärtat. Kolesterol sänkande mediciner har en negativ effekt på Q10. Fettsyrestatusen rekommenderas även här. Se Paketpris på  Stor hälsokontroll men även liten hälsokontroll, där sjukvårdens traditionella grund analys ingår.

Kardiovaskulär riskprofil

Homocystein, Crp, triglycerider, kolesterol, HDL. LDL, Apo A och Apo B samt dess förhållande och Lp(a). Alltså de, enligt senaste forskningen, viktigaste faktorerna att beakta vad gäller hjärta och kärl.

Pris: 2500:- inklusive provtagning och provsvarstid

Homocystein

Homocystein bildas när kroppen omvandlar den livsnödvändiga aminosyran metionin till cystein. Normalt ska vitamin B ihop med enzymer oskadliggöra homocysteinet som kan orsaka hjärt- och kärlproblem och demens.

Provet bör tas ihop med B6, B12, Folsyra test eller vitamin analysen

Pris: 800:-

Kostnad för provtagning och rådgivning i samband med provsvar tillkommer

Crp-inflammations prov som även tas inom svensk sjukvård

Pris: 260:-

Standard hälsokontroll som svensk sjukvård gör. Skickas till Laboratorium i Götene. ASAT, ALAT, ALP, GGT, T-BIL, Glukos, Urea, Triglycerider, kolesterol, HDL, LDL, Ca, Albumin, Crp, Natrium, kalium, mg, järn. Dessa prover tas i serum.

Vikt och längd samt blodtryck.

Kombinera gärna med minimineral för att få en mer fördjupad undersökning.

Pris: 650:-

Kostnad för provtagning och rådgivning i samband med provsvar tillkommer

keyboard_arrow_up