Hälsoutveckling – komplext

Hälsa är ett komplext begrepp och för att uppnå hälsa krävs att många bitar faller på plats. Om vi inte mår bra kan det vara svårt att njuta av livets goda stunder. Hos oss kan du få kraft och vägledning att förändra och förbättra din hälsa. Rörelse, vila, mat och beröring. Det är människans naturligaste behov. Hos oss kan du åter finna balansen för att förbättra din hälsa.

Tanken och samtalen om vad som berör dig och vad du behöver vidareutveckla kommer ofta naturligt vare sig du besöker oss för en massage, hälsokontroll, träningsvägledning eller stresshantering.

Det är viktigt att hitta det borttappade sambandet mellan kropp och själ. Att stanna upp.

Att finna balansen.

 

Utbildningar, kurser, föreläsning och rådgivning

Helhetssynen på människan genomsyrar allt vi gör och vid varje möte med våra kunder. För att tillmötesgå kundens behov ytterligare erbjuder vi skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, grupper och projekt i ämnet hälsa. Det kan handla om stresshantering, avslappning, mental träning, stress och motivations kurser, kost rådgivning, motions- och träningsvägledning, pausgympa och så vidare.

Kontakta gärna Åsa Holmquist för mer information.

 

Kasam – Känslan av sammanhang

Kasam står för ”Känsla av sammanhang”. Aron Antonovsky har i ”Hälsans mysterium” (1987) beskrivit vad som får vissa människor, trots påfrestningar i tillvaron, att klara dessa och behålla sin hälsa och till och med vidareutvecklas av det. Han har varit med och skapat tänkandet kring Salutogenes, hälsans ursprung. I vårt samhälle fokuseras det ofta på det patogena, vad som får människor sjuka men där Salutogenes utgår från vad som stärker och bygger upp människor. De faktorer som Antonovsky fick fram i sin studie är att Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet är viktiga faktorer som tillsammans bildar Känslan av sammanhang.

För privat personer och arbetsplatser använder vi  ”Kasamdialogen” som stöd för personlig utveckling och i medarbetarutveckling. Kasam ger  en röd tråd  och ett bra underlag för deltagaren att få en uppfattning om sina styrkor och resurser i sitt arbete att stärka sin hälsa. Kasamdialogen är ett formulär som deltagarna fått fylla i via Internet för att sedan ha ett samtal kring tillsammans med en samtalsledare.

Kasamdialogen- Stöd i personlig utveckling
Många behöver stöd inte bara med att komma igång med fysisk aktivitet utan även i sin personliga utveckling. Hälsosam valde alltså Kasamdialogen som grund för det arbetet då det ger en snabböverblick över personens utvecklings möjligheter till en låg kostnad.

Deltagaren svarar på 30 frågor med 5 alternativ att kryssa i.

Då deltagaren har svarat på frågorna skriver sedan samtalsledaren ut formuläret som blir ett underlag för samtalet. Samtalsledaren tittar inte på svaren före samtalet, för vilket avsätts en och en halv timme. Vi tittar i första hand på vad deltagaren har för styrkor och resurser för att se det positiva som också ses som ett stöd att ta tag i det som personen vill vidareutveckla. Personen får välja ut 2-3 frågor som den vill och känner för att vidareutveckla.
Syftet är att personen får möjlighet att se sina resurser och få en förståelse för den situation som de befinner sig i, att se sin drivkraft och hitta motivation, hitta verktyg att hantera sin situation på.

Processgrupp
För att följa upp och jobba vidare med de frågor som personen valt ut är en processgrupp ett bra stöd. Där får deltagarna diskutera de frågor de vill utveckla.
Det kan vara samtal kring frågor som hur stärker jag min självkänsla? Hur förbättrar jag min koncentration? Hur kan jag skapa mer humor och glädje i min tillvaro? Hur ökar jag min gemenskap?  Hur ska jag lära mig att hantera stress? Hur utvecklar jag mitt sätt att kommunicera? Hur ökar jag min motivation?

Gruppen bestämmer själv hur många gånger man vill träffas. Varje tillfälle är lämpligast en timme. Samtals ledaren hjälper gruppen men det gruppen som utformar samtalet. Kontakta Åsa Holmquist för mer information.

keyboard_arrow_up