Stress, utmattning och depressioner

Många lider idag av trötthet och en känsla av att ha tappat glädjen i vardagen av olika former av stress. Den kan komma av att man haft mycket omkring sig både konkret eller av livshändelser som varit psykiskt påfrestande eller av långvarig smärta

Här rekommenderas i första hand Mineral analysen men om sjukvården inte tagit B12 Folsyra samt ev. kontroll av sköldkörteln så bör det kompletteras. Här rekommenderar vi även Q10 som sätter igång all energi givning i våra mitokondrier. Kortisol test för Binjurar, Neurotranmittorer, Aminosyror och sköldkörtel prover.

Neurotransmittorer. Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, GABA. Urinprov.

Pris: 1480:-

Binjurar via cortisol DHEA, saliv

Pris: 1600:-

Aminosyror. 22 olika essentiella och icke essentiella aminosyror.

Pris: 2300:-

Kostnad för provtagning och rådgivning i samband med provsvar tillkommer

keyboard_arrow_up