Stress och stresshantering

Stress är något allt fler känner av i vardagen

Att känna sig stressad är en del av mångas vardag, på jobbet eller hemma, i värsta fall som en ständig följeslagare. När man är mitt uppe i ekorr hjulet är det svårt att se att det går att förändra, jag ska bara lite till, sen, snart…

Stressrelaterade sjukdomar ökar lavinartat och de som gått för långt tar lång tid att reparera. Stress under lång tid leder ofta till ”tappad sug” och i sin tur leder det till dålig kommunikation och nedsatt arbetsförmåga.

Att förstå stresssignaler och vad som triggar igång dem gör det lättare att agera medvetet. Med kunskap om hur du kan hantera stress så är det lättare att bibehålla motivation, engagemang och glädje.

Genom föreläsningar eller enskilda samtal vill jag öka förståelsen för stressens påverkan i våra liv. Samt ge redskap som gör att du kan hantera situationen på ett nytt sätt.

Då det kan vara viktigt att få en utgångs punkt kan Stressprofilen vara en start som en reflektion eller underlag för ett samtal.

När vi vet vad stressen beror på och graden av den kan vi lära oss att hantera stressen genom olika övningar, det kan vara: avslappnings och meditations- och andnings övningar som är lätta att ta till sig och använda för att minska stressen i kroppen. Men även metoder för ökad struktur och tidsplanering.

Gör stressprofilen genom att maila för att få en inloggnings kod och för att boka tid för ett samtal. Vi samtalar sen kring din livssituation och  hittar en strategi att för att få balans! Stresshanterings samtal 650:- /timme. Boka gärna din tid för samtalet på nätet!

keyboard_arrow_up