Under en gruppmeditation får du delta i vägledda meditationer. Jag ger kanaliserade budskap till gruppen och meditationerna kanaliseras direkt till mig för varje gång och är riktade till den grupp som är på plats för att ge den information och vägledning som individerna i gruppen behöver. Du får möjlighet att höja ditt medvetande, ta del av höga frekvenser och öppna upp dig för kommunikation med ditt eget universella team. Det ges också möjlighet att rensa blockeringar och rädslor. Meditationerna spelas in och du får tillgång till dem så du kan meditera på egen hand mellan varje gång.


Grupper kommer hållas hösten 2024 och du är välkommen när du kan och vill. Du behöver inte ha några förkunskaper. Datum kommer senare.


Boka dig via mail till info@halsosam.net
Tid: Kom gärna 10 min före vi startar då dörrarna låses då vi börjar.

keyboard_arrow_up