Stå i din styrka (våren 2020)

Utvärdering av kursen. – Stå i din styrka (våren 2020)

Välj ett alternativ. 1 betyder att du inte håller med och 5 innebär att du håller med helt.
Välj ett alternativ. 1 betyder att du inte håller med och 5 innebär att du håller med helt.
Välj ett alternativ. 1 betyder att du inte håller med och 5 innebär att du håller med helt.
Välj ett alternativ. 1 betyder att du inte håller med och 5 innebär att du håller med helt.
Välj ett alternativ. 1 betyder att du inte håller med och 5 innebär att du håller med helt.
Meny